Όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων

H εταιρεία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ Α.Ε.» συλλέγει προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email), τα οποία διατηρεί σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για να σας ενημερώνει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Εφόσον θέλετε να ενημερώνεστε για προϊόντα, υπηρεσίες και δραστηριότητες της σχολής, μπορείτε να επιλέξετε με ποιον τρόπο επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε στο μέλλον την επιβεβαίωση ή τροποποίηση των στοιχείων σας που τηρούνται στη βάση δεδομένων της εταιρείας, καθώς και σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεσή σας, μπορείτε οποτεδήποτε να ενημερώνετε την εταιρεία στέλνοντας email στο info@vakalo.gr ή καλώντας στο 2106442514. Για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά, δικαίωμα πρόσβασης για να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας, δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, δικαίωμα φορητότητας, δηλ. να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας) μπορείτε οποτεδήποτε να ενημερώνετε την εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vakalo.gr ή τηλεφωνικά στο 2106442514. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το vakalo.gr/privacy-policy.